BETALINGSVOORWAARDEN ACUPUNCTUUR KUYPER

  1. Een intake of vervolgconsult bij Acupunctuur Kuyper kost €55,- per keer.
  2. Betaling geschied na facturatie per bankoverschrijving op het rekeningnummer NL84 INGB 0006 4568 65 t.n.v. Acupunctuur Kuyper. U ontvangt de factuur per e-mail of per post, afhankelijk van de door u tijdens de intake opgegeven voorkeur.
  3. De factuur betreft een verzamelfactuur. Deze wordt verstuurd aan het einde van elke kalendermaand en bevat een optelling van alle gegeven behandelingen in de desbetreffende maand.
  4. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de cliënt gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.
  5. De betaaltermijn van de factuur is 14 dagen.
  6. Mits u aanvullend verzekerd bent krijgt u (een deel van) de kosten vergoed van uw zorgverzekeraar. Daarvoor dient u de behandelingen te declareren volgens de door uw zorgverzekeraar opgegeven methode. Let op: de zorgverzekeraar stort het bedrag waar u recht op heeft op uw rekeningnummer. U dient zelf de factuur over te maken naar het rekeningnummer van Acupunctuur Kuyper.
  7. Indien u de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn betaald zal u een herinnering per post ontvangen met nogmaals een betalingstermijn van 14 dagen.
  8. Indien u na deze eerste herinnering nog steeds niet tot betaling overgaat bent u in gebreke en zullen wij u daarvan op de hoogte stellen middels een sommatiebrief. Hierin wordt u op de hoogte gesteld van uw verzuim en eventuele incassokosten indien u niet tot betaling over gaat. Met deze brief geven we u nogmaals de kans om het verschuldigde bedrag binnen 15 dagen aan ons over te maken, zonder bijkomende kosten.
  9. Indien de betaling hierna nog steeds uit blijft zijn wij genoodzaakt om een incassoprocedure op te starten. Hiervoor werken wij samen met Medicas incassojuristen, postbus 6537, 4802 HM, Breda. Te bereiken op +31 (0)76 5205292 of info@medicas.net
  10. Meer informatie over de incassoprocedure en de betalingsvoorwaarden van Medicas kunt u vinden in de Medicas betalingsvoorwaarden